Advies & Duurzaamheid

De opkomst van duurzame technologieën, zowel in de particuliere als in de bedrijvensector, is niet te stuiten. Het aandeel van LED-verlichting groeit gestaag, we zien steeds meer elektrische auto’s (en dus ook laadpalen) en de hoeveelheid geïnstalleerde zonnepanelen op daken in Nederland is de afgelopen jaren ‘geëxplodeerd’. Tel daarbij op dat steeds meer bedrijven kiezen voor warmte-koudeopslag en dat ook slimme, energiebesparende domotica-oplossingen hun intrede hebben gedaan in de zorg, het bedrijfsleven en bij mensen thuis. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar wie voert en houdt de regie over al deze nieuwe technieken?

Het antwoord op deze vraag is simpel. Want er is maar één partij die van al deze technieken verstand heeft en weet hoe ze optimaal geïntegreerd kunnen worden. En dat is uw elektrotechnisch installateur.

Door de komst van allerlei nieuwe (duurzame) technologieën wordt er veel meer gevraagd van uw elektrotechnische installatie. De engineering, de realisatie en het onderhoud worden complexer en vragen om gedegen vakkennis. En elektrotechniek ligt ten grondslag aan al deze nieuwe technieken. Daardoor verandert ook onze rol. Goed advies geven aan en kennis delen met klanten en met andere bouwspecialisten, wordt steeds belangrijker. Evenals continu leren en opleiden, opdat we u altijd de nieuwste en slimste duurzaamheidoplossing kunnen bieden.

Zogenaamde Smart Grids (technologieën die informatie geven over energiestromen en het netwerk) gaan er in de toekomst voor zorgen dat energiestromen echt stuurbaar worden. In Nederland wordt er al op kleine schaal geëxperimenteerd met deze systemen.

Daarnaast speelt het energiezuiniger maken van (bestaande) woningen en gebouwen in de nabije toekomst een belangrijke rol. De Nederlandse overheid streeft er bijvoorbeeld naar in 2020 alleen nog energieneutraal bouwen toe te staan. Wij zijn er klaar voor!