Camerabewaking

Voordat u met ons in gesprek gaat is het goed op een rij te zetten welk doel u met camerabewaking wilt bereiken. Dat bepaalt welk type camera(’s) u het beste kunt aanschaffen. Laat uw camera(’s) monteren daar waar het risico hoog is en waar de kans dat een dader door het beeld loopt groot is. Denk bijvoorbeeld aan de kassa in uw winkel, kluisruimte, voor- en achterdeur of buitenterrein waar goederen zijn opgeslagen.

Wilt u camerabeelden die daders alleen waarnemen of observeren, wilt u dat daders herkenbaar in beeld komen of wilt u daders ook kunnen identificeren? Voor de beveiliging tegen inbraak en of een overval raden wij u aan om in ieder geval te zorgen voor camerabeelden waarop u kunt waarnemen en herkennen. Voor de opsporing is het van belang dat de inbreker of overvaller goed in beeld is en kan worden herkend of geïdentificeerd.

Voordat wij uw camera(’s) gaan installeren is het belangrijk dat u zich bewust bent van de privacywetgeving over camerabewaking. Wanneer u camerabeelden opneemt, bent u gebonden aan privacywetgeving. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op deze regels.

Onze projecteringsdeskundige en installatiedeskundige zal u goed voorlichten over de verschillende typen camera’s en de diverse mogelijkheden. Desgewenst gaat u samen op locatie naar vergelijkbare installaties kijken, dit zegt meer dan een offerte alleen.