Installeren Anno 2021

Duurzaamheid, comfort en veiligheid zijn kernbegrippen voor de installateur van vandaag. Nederland wil energieneutraal bouwen vanaf 2020. We signaleren een opmars van domotica-oplossingen en intelligente communicatiediensten in de zorg, de utiliteit en bij particulieren. Oplossingen die significant bijdragen aan het welzijn en de veiligheid van mensen.

De rol van de elektrotechnisch installateur verandert door deze ontwikkelingen drastisch.

De installateur van nu vervult meer en meer de regierol over de beste, integrale oplossingen voor (duurzame) energie, water en warmte. Daarvoor moet deze over extensieve kennis beschikken op het gebied van integraal ontwerpen, slimme regeltechnieken en duurzame ict-oplossingen. Nieuwe ontwikkelingen moeten op de voet gevolgd worden waardoor continu training en bijscholing noodzakelijk is. Wij zijn ons zeer bewust van deze ‘nieuwe werkelijkheid’ en zorgen er voor dat ze u steeds het beste uit de markt kunnen bieden. Hoe? Door kennis over de nieuwste technologieën te verankeren. Door gebruik te maken van elkaars expertise. En door continu te leren.

De rol van ICT

Op afstand bedienbare beveiligings- en lichtinstallaties? De temperatuur in uw huis of kantoor regelen via uw iPad? Online service en beheer? Nagenoeg alles is mogelijk. Doordat Nikkelen electrotechniek haar kennis over installatietechniek combineert met de nieuwste mogelijkheden op ICT-gebied, kunnen wij u een integrale oplossing bieden die precies aan uw wensen voldoet.

Van uitvoering naar regie

Installaties worden dus veel complexer. En duurzaamheid (energieverbruik) neemt een steeds prominentere plek in. Vroeger was de installateur vooral een uitvoerende partij in de bouw. Dat is echt verleden tijd. De elektrotechnisch installateur vervult nu veelal de rol van regisseur en adviseur. De bundeling van kennis over verschillende bouwexpertises komt namelijk samen bij de elektrotechnisch installateur. En dat is ook noodzakelijk om echt tot integrale bouwoplossingen te komen.

Sterk door samenwerking

In de toenemende complexiteit en diversiteit van installaties, systemen en diensten zien wij keten-samenwerking als de meest kritische succesfactor voor de toekomst. Doen waar je goed in bent en samenwerken met de juiste partners om de eindgebruiker van het beste te voorzien. Het terugbrengen van verspilling is het speerpunt om voor de klant tot de beste prijs te kunnen komen. Dit komt terug in de relaties met architecten, adviseurs, aannemers, leveranciers, montagebedrijven, specialisten, collega-bedrijven en kennis- en opleidingscentra.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een duurzame samenwerking levert niet alleen winst op voor groepen in de samenleving, maar ook voor onze eigen onderneming! In de vorm van uitbreiding van ons netwerk en het delen van kennis. Maar ook de winst in menselijke zin: bevordering van de onderlinge communicatie en teamgeest, inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties onder individuele medewerkers. En niet te vergeten: maatschappelijk ondernemen is bovenal leuk en inspirerend om te doen.