Monitoren = Managen = Besparen

In september 2013 hebben ruim 40 organisaties zich verbonden aan het Energieakkoord voor duurzame groei. ‘Energiebesparing is een van de belangrijkste pijlers voor duurzame economische groei’ aldus minister Kamp in een brief over het energieakkoord. Maar om te kunnen besparen moeten we ons eerst bewust zijn van wat we verbruiken. Dat is stap één!

Nikkelen elektrotechniek kan u helpen bij het monitoren van uw energieverbruik. Pas als u inzicht heeft in uw energieverbruik, kunt u ook maatregelen nemen om uw energiemanagement te optimaliseren. Langzaamaan gaan we naar een wereld waarin de prijs van energie en elektriciteit afhankelijk wordt van de beschikbaarheid op dat moment. En om daar optimaal van te profiteren, moet u er voor zorgen dat uw bedrijfsprocessen daar perfect op aansluiten. Pas dan gaan ‘groen en goud’ heel goed samen.

Gedrag van medewerkers

Vergeet ten slotte niet uw medewerkers ervan te overtuigen zuinig met energie om te gaan. Het is belangrijk dat zij de waarde daarvan inzien en daar ook naar handelen. Wij kunnen voor u een toolkit aanreiken met potentieel in te zetten middelen om uw energieverbruik te minimaliseren. Maar de mens blijft daar altijd een sleutelrol in vervullen.