Ontwerp en Advies

Bouw Informatie Model (BIM)

Als elektrotechnisch installateur zijn wij een van de ketenpartners in de bouw. Ons gezamenlijke streven is optimaal en efficiënt samenwerken. Dit om faalkosten zoveel mogelijk te voorkomen. We willen kortom een beter product opleveren in minder tijd en voor minder kosten. En dat kan. Een Bouw Informatie Model (ofwel Building Information Modelling /BIM) kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Wat is een BIM?

Een BIM is een digitale, driedimensionale maquette waarin bouwpartners die samenwerken aan een project, hun producten en bouwtechnische informatie direct en tot in detail op elkaar kunnen laten aansluiten. Alle belangrijke informatie wordt gedurende het bouwproces opgeslagen, gebruikt en beheerd in één digitaal (3D) gebouwmodel. Het over elkaar heen leggen van papieren bouwtekeningen (ter controle) behoort hiermee tot het verleden.

Waarom een BIM?

Kiezen voor werken met een BIM bij bouwprojecten kent veel voordelen. Knelpunten? Die worden meteen ontdekt en aangepakt. Vooraf en niet tijdens de uitvoering van het project. Je komt niet meer voor verrassingen te staan omdat alle informatie, in elke fase van het bouwproces, helder en actueel is. Dit voorkomt fouten, waardoor je veel minder faalkosten hebt en je de bouwtijd absoluut verkort. Daarbij is het natuurlijk ideaal voor de klant. Deze kan vooraf virtueel zien wat hij/zij krijgt. En met een BIM wordt de samenwerking met alle bouwpartners verbeterd, omdat iedereen steeds over precies dezelfde informatie beschikt.

De kennis van Nikkelen electrotechniek betreft niet allen de klassieke elektrotechnische installaties maar zeer zeker ook de implementatie met brand-, inbraak- en toegangsinstallaties. Daarnaast zijn wij LED-expert en kunnen u adviseren over de laatste lichtoplossingen. Op het gebied van verduurzaming zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen en adviseren in energiebesparingen.

Als Nikkelen electrotechniek in het voortraject wordt betrokken in een project kan de klant meeprofiteren van onze ruime ervaring en hiermee vaak belangrijke kostenbesparing realiseren.